Hypnotherapie

 

Wat is hypnose?

Hypnose komt van het Oudgriekse woord hypnos (slaap). Volgens de oude Grieken gaven de goden tijdens de slaap hun inzichten door in de vorm van een droom, die vervolgens moest worden ontcijferd door priesters en priesteressen van de tempel. Echte wijsheid kwam van de
goden en hoe ouder de mens, hoe beter hij deze wijsheid wist te interpreteren..

Bij hypnose is sprake van inzicht verkrijgen tijdens de slaap, zij het dat het hier niet gaat om een echte slaaptoestand maar om trance. Door middel van hypnosetechnieken wordt contact gezocht met het onderbewuste waar vaak de oplossing ligt voor problemen.


Hoe raak je in trance?

We hebben het allemaal al eens meegemaakt:
Tijdens het lezen van een boek zijn we ons niet meer bewust van de omgeving. Als we worden geroepen, reageren we niet en als je naar buiten kijkt, zie je ineens dat het donker is. Ook als je bijvoorbeeld auto rijdt en met je gedachten ergens anders bent waardoor je geen besef van de weg meer hebt. Bij deze voorbeelden is er geen besef van tijd meer en noemen we dit dan ook een spontane trance.

In hypnotherapie zal de therapeut een trance oproepen d.m.v. de cliënt gerichte aandacht te geven, ook wel inductie genoemd, om zo een trance staat op te roepen die therapeutisch werkbaar is.
Wanneer de cliënt zijn aandacht richt op de stem van de therapeut, zal deze al snel geen aandacht meer hebben voor de omgeving en omgevingsgeluiden waardoor er vanzelf een trance ontstaat. Net zoals bij het lezen van een boek.

 

 

© 2004-2015 M. de Clercq